Дизайн и разработка на онлайн система – представителен сайт, онлайн магазин, каталог, блог, сайт със специално предназначение.

 

Разработката на он-лайн система се състои от няколко етапа.

В разработката на участват както разработчиците и дизайнерите, така и клиента или негов упълномощен представител. Задълженията на клиента се ограничават до това да предоставят своевременно необходимата информация за съдържание на сайта (текстове, снимки, изображения и др.) и да дават насоки за използвани цветове и декоративни елементи за окончателната визия и работа на сайта.

Цената на дизайна на сайта зависи, както  от сложността на неговия дизайн така и от това, колко бързо е взето решението за окончателен дизайн. Всички колебания, варианти, дълги разговори увеличават часовете работа, а съответно и крайната цена.

Цената за разработка зависи от сложността и конвенционалността на сайта и вариантите до окончателната версия.

Добавяне на допълнителна функционалност се договаря допълнително след завършването на сайт в зависимост от нейната насоченост.

Он-лайн системи БЪЛГАРИЯ предлага няколко готови пакета дизайн и разработка на он-лайн система – сайт

Пакетни цени за изработка на он-лайн системи - сайтове

Във всички пакети са включени цените на хостинг и домейн(.com) за една година

 

Изпратете своето запитване сега!