Изпълнителя в лицето на Он-лайн системи БЪЛГАРИЯ, се задължава да изпълни поставените му задачи отговарящи на изискванията на поръчителя в срок договорен между страните, започващ да тече след последното уточнение и предоставяне поле за работа от старана на поръчителя (предоставяне на текстове, изображения и други и/или възможност за тяхната изработка).

Текстовете и/или фотографиите се предоставят от поръчителя освен в случаите, когато копирайтър и/или фотограф представители на Он-лайн системи БЪЛГАРИЯ бъдат ангажирани с тяхната изработка.

Отговорността за правата на използваните фотографии и/или текстове се носи от поръчителя освен в случаите, в които копирайтър и/или фотограф представители на Он-лайн системи БЪЛГАРИЯ бъдат ангажирани с тяхната изработка.

Поръчителя се задължава своевременно да подава информация за изработката на съответния продукт(текстове, фотографии, идеи, концепции), да предоставя възможност за събиране на информация от ангажираните с това представители на изпълнителя, да предоставя възмоност и активно съдейства за изработката на фотографии на своите продукти, обекти, модели и др.

В случай на неспазване на по-горното срокът за изработка, както и разходите по изработката се увеличават.

Поръчителя се задължава да плаща в срок сметките представени му от изпълнителя, както и плановите плащания по схеми договорени от страните.

С поръчването на какъвто и да е продукт изработен от Он-лайн системи БЪЛГАРИЯ, поръчителя автоматично се съгласява с отговорностите и задълженията на страните описани по-горе, без значение дали е намерил време, желание да прочете настоящия документ.

 

Изпратете своето запитване сега!